Direct antwoord op vragen
over het Sportakkoord

Wat houdt het Sportakkoord in

Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit ook in de gemeente Medemblik te realiseren is er in 2020 een lokaal Sportakkoord afgesloten door een onafhankelijke sportformateur.

Er is een kernteam gevormd waarin vertegenwoordigers zitten vanuit sportclubs, gemeente en maatschappelijke organisaties. Dit kernteam bepaalt welke initiatieven er in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het beschikbare budget voor het stimuleren van initiatieven om meer mensen in de gemeente Medemblik sportief in beweging te krijgen. Tevens kun je bij het kernteam terecht als je meer informatie wilt over het lokaal Sportakkoord en de wijze waarop je een aanvraag kunt indienen.

Wil je graag het afgesloten Sportakkoord in de gemeente Medemblik doornemen, klik dan hier.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voor financiële ondersteuning voldoen?

Een aanvraag voor financiële ondersteuning moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Het initiatief dient minimaal twee dorpskernen.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd met meerdere organisaties. Zo ja, welke?
 • Er is sprake van co-financiering. (50% inzet van eigen middelen worden ingezet, denk aan een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).
 • Het bestuur/de organisatie garandeert dat er draagkracht is om dit initiatief uit te voeren.
 • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het sportakkoord.
  • Inclusieve sport
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
 • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
 • Het initiatief wordt in 2022 binnen 6 maanden na bevestiging beoordeling aanvraag uitgevoerd.

Voldoet je aanvraag niet aan bovenstaande criteria, dan komt deze niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Als je twijfelt of jouw aanvraag voor financiële ondersteuning in aanmerking komt, neem dan contact op met één van de leden uit het kernteam.

Voldoet mijn aanvraag aan alle voorwaarden?

Je kunt dat zelf snel checken aan de hand van de gestelde aanvraagcriteria, die je hier kunt vinden. Mocht je twijfelen of jullie initiatief in aanmerking komt, neem dan contact op met een van de leden van het kernteam.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning?

Een aanvraag indien voor een financiële bijdrage uit het Sportakkoord Medemblik budget is eenvoudig. Vul online het aanvraagformulier in om je aanvraag in te dienen bij het kernteam.

Wanneer nemen jullie mijn aanvraag in behandeling?

Je krijgt binnen 5 dagen na het indienen van een aanvraag vanuit het kernteam een bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Wanneer wordt er een definitief besluit genomen over mijn aanvraag?

De binnengekomen initiatieven worden per maand beoordeeld door het kernteam.  Dit betekent dat er een keer per maand een besluit wordt genomen over het wel/niet toekennen van een financiële bijdrage aan de binnengekomen initiatieven.

Houd dus rekening bij het indienen van een initiatief, dat het maximaal 1 maand kan duren voordat er een definitief besluit wordt genomen over het initiatief.

Je krijgt van ons dus binnen uiterlijk 1 maand persoonlijk bericht of je initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Als je aanvraag in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, dan komt de toegekende bijdrage binnen maximaal 4 weken beschikbaar voor gebruik na de officiële toekenning.

Ik heb al een aanvraag ingediend, wat nu?

Indien je al een aanvraag hebt ingediend, dan wordt deze binnen 1 maand getoetst door de leden van het kernteam. Na toetsing ontvang je van ons een persoonlijk bericht, dat de aanvraag wel/niet aan alle voorwaarden voldoet en wel/niet in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Moet er verantwoording worden afgelegd over de besteding van het subsidiegeld?

Uiteraard moet dat gebeuren. We willen graag dat ons lokaal sportakkoord budget goed en zinvol besteed wordt binnen de gemeente Medemblik.

Je ontvangt hiervoor een referentietemplate na uitvoering van het initiatief. Stuur de ingevulde referentietemplate uiterlijk 1 maand na het initiatief op naar het algemene emailadres van het kernteam wat vermeld staat op het definitieve toekenningsbericht.

Wij publiceren het resultaat van uw initiatief op onze website als aansprekend voorbeeld voor andere initiatiefnemers binnen de gemeente Medemblik.

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?

Indien je meer informatie wilt over het lokaal sportakkoord, dan kun je contact opnemen met een van de leden uit het kernteam.

Wat is er nog meer mogelijk?
Naast het uitvoeringsbudget zijn er diverse services aan te vragen. Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Zijn er voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Er zijn meerdere services via het NOC*NSF beschikbaar. Voor meer informatie of directe ondersteuning kunt u contact opnemen met het kernteam.
© Sportakkoorrd Medemblik. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.