Skip to main content
| Kernteam | Nieuws

Persbericht Sport verenigt in de gemeente Medemblik

Een opfrisser. Wat is het Sportakkoord ook alweer?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen.

 

Hoe werkt het Sportakkoord?

De uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt gedaan door een kernteam. Nicolette Bijlsma, lid van het kernteam Sportakkoord Medemblik en werkzaam als buurtsportcoach: ‘Het kernteam bestaat uit een team mensen met een hart voor sport en veelal betrokken bij een vereniging of een maatschappelijke organisatie. Ons kernteam is enthousiast en streeft ernaar om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het sportakkoord. Onze rol is samenvattend: het promoten van het sportakkoord, beoordelen van initiateven, uitvoering initiatieven waarborgen, financiën controleren en een warme relatie onderhouden met alle aanvragers. Zo blijven we op de hoogte en kunnen we waar nodig bijsturen en ondersteunen.’

 

Inhoud Sportakkoord gemeente Medemblik

Nicolette: ‘In het Sportakkoord van de gemeente Medemblik, ligt de focus op vier ambities: De Vitale Sportaanbieder, Vaardig in bewegen, De duurzame (sport)infrastructuur en Inclusief sporten. Verenigingen met initiatieven die aansluiten bij één van deze thema’s kunnen een aanvraag indienen voor een (financiële) bijdrage vanuit het Sportakkoord.’ Het sportakkoord is voor drie jaar vastgesteld en daarna wordt opnieuw onderzocht of het wordt voortgezet.

 

Bereikte resultaten

In 2020 zijn zeven initiatieven goedgekeurd. Nicolette: ‘Het beoordelen van de aanvragen gebeurt zorgvuldig. Naast dat we kijken of het initiatief aansluit bij een van de genoemde thema’s, kijken we bij de beoordeling naar andere zaken. Bijvoorbeeld voor welke doelgroepen het initiatief is, of meerdere verenigingen gebruik kunnen maken van het initiatief, of er wordt gewerkt met lokale partijen en of het duurzaam en/of educatief is. De mogelijkheden zijn groot en dat is natuurlijk heel mooi voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Vorig jaar heeft bijvoorbeeld het Molenbad in Wognum een donatie ontvangen voor de aanschaf van een mindervalide trap. Door deze ondersteuning kunnen nog meer mensen met plezier gebruik maken van het Molenbad. Daar doen we het voor natuurlijk!’

 

Meer informatie of een aanvraag indienen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op www.sportakkoordmedemblik.nl  voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag. Heeft u vragen? Mail dan naar