Skip to main content

Aanvragen

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget. Een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het Sportakkoord Medemblik budget is eenvoudig.

Aanvraag Formulier

Controleer of je voldoet aan de voorwaarden, vul online bijgaand aanvraagformulier in om je aanvraag in te dienen bij het kernteam.

Indien je al een aanvraag hebt ingediend, dan wordt deze binnen 1 maand getoetst door de leden van het kernteam. Na toetsing ontvang je van ons een persoonlijk bericht, dat de aanvraag wel/niet aan alle voorwaarden voldoet en wel/niet in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.


Voorwaarden

Voldoet je aanvraag niet aan deze criteria, dan komt deze niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Als je twijfelt of jouw aanvraag voor financiële ondersteuning in aanmerking komt, neem dan contact op met een van de leden uit het kernteam.

  • Het initiatief dient minimaal twee dorpskernen.

  • Het initiatief wordt uitgevoerd met meerdere organisaties.
  • Er is sprake van co-financiering (50% inzet van eigen middelen worden ingezet, denk aan een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).

  • Het bestuur/de organisatie garandeert dat er draagkracht is om dit initiatief uit te voeren.

  • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het sportakkoord, Inclusief sporten en bewegen Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sportaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen.

  • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
  • Het initiatief wordt in 2022 binnen 6 maanden na bevestiging beoordeling aanvraag uitgevoerd.

Aanvraagformulier

* verplicht veld