Sportakkoord Medemblik

Sport verenigt Medemblik

Het sportakkoord

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wil je meer weten over het Sportakoord, bezoek dan de landelijke website van Het Sportakkoord.

Medemblik

In Medemblik is Ine Klösters de sportformatteur. Je kunt Ine bereiken via deze contact gegevens.

Jantine Kloppenburg is de lokale adviseur sport. Zij is bereikbaar per mail, jkloppenburg@teamsportservice.nl of telefonisch, 0229-287700.

Ine Klosters

Jantine Kloppenburg

De partners

Voor de start van het opzetten van het sportakkoord is een intentieverklaring ondertekend door meerdere partijen die meerwaarde zien in het sportakkoord voor Medemblik.

Onderstaande partijen zijn partners van het eerste uur. Gedurende de tijd dat het sportakkoord vorm krijgt, zullen er meer partners bij komen.

De ambities

Ambities Medemblik

In dit akkoord leggen we de focus op 4 ambities. Dit betekent niet dat er geen ruimte is om met de andere ambities aan de slag te gaan.

  • De Vitale sportaanbieder
  • Topsport inspireert
  • Vaardig in bewegen
  • De duurzame (sport)infrastructuur

Medemblik in cijfers

Gezondheid ouderen

Gezondheid overig

Bron: Gemeente Medemblik en allecijfers.nl

De aanpak

Binnen het sportakkoord kan elke beweegaanbieder zijn of haar ambities, (bestaande) initiatieven en uitdagingen voor de toekomst inbrengen. Bij deze toekomstplannen gaan we met een kerngroep kijken naar een aantal voorwaarden:

1. Het plan dient meerdere partijen en meerdere kernen

2. Er is sprake van cofinanciering. (Minimaal 50% van de begroting moet uit andere middelen komen)

3. Er is voldoende draagkracht om dit project te trekken

4. Er komen extra mensen mee in beweging of er komen mensen extra mee in beweging

5. Er mag maximaal € 3.000 aangevraagd worden

6. De aanvraag mag maximaal één A4 bevatten (excl. de begroting)

7. Het project moet over het jaar 2020 gaan

De periode van indienen is van maart tot april 2020. Een onafhankelijke kerngroep zal de aanvragen beoordelen.

De aanvragen worden beoordeeld door middel van een score op de volgende punten:
– wat voor impact heeft het initiatief gehad in 2030?
– zijn er ook partijen uit zorg, welzijn en commerciële partijen meegenomen in het plan?
– zijn er veel aanvragen uit dezelfde kernen ingediend?

Er is ruimte voor 10 projecten.

In 2021 zal er nog een ronde draaien. De inlever termijn voor de projecten van 2021 is september tot oktober 2020.

Aanvragen moeten worden gestuurd aan info@sportakkoordMedemblik.nl

De toekomstplannen die worden gehonoreerd worden vermeld bij de afspraken, inclusief de inhoudelijke informatie en de contactpersoon en bewaker van het plan.

Services: naast het uitvoeringsbudget van € 30.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen. Denk hierbij aan het opleiden van kader, begeleiden van bestuur, aanbod creëren voor bijzondere doelgroepen. De lokale adviseur sport kan hiervoor benaderd worden. Services die toegekend zijn worden ook bij de afspraken vermeld.

Tot nu toe

In januari zijn we in drie kernen aan de slag geweest en daarbij hebben we de eerste toekomstplannen opgehaald tijdens de inspiratiesessie.

Op 18 februari is een kerngroep actief geweest om een eerste schifting te maken. Hierbij werden drie dingen bekeken:

  • welke projecten voldoen niet aan de voorwaarden
  • wat kan er eventueel geclusterd
  • wat kan via de services snel opgepakt worden.

Afspraken

Er zijn tot nu toe nog geen afspraken gemaakt.

Contact

Je kunt contact opnemen met Ine door te mailen naar: info@sportakkoordmedemblik.nl, of door het contactformulier hiernaast in te vullen.